auctions in Berlin art - info.com

home cities

Galerie Bassenge KG
artauctions by categories
Germany D - 14193 Berlin , Erdener Str. 5a
phone: +49 30 / 8 93 80 290 , fax: 8 91 80 25
**

Galerie der Berliner Graphikpresse
Germany D - 10247 Berlin , Silvio-Meier-Str. 6
phone: +49 30 / 42 01 24 40 , fax: 42 91 24 40
**

Auktionshaus Reiner Dannenberg
art among other
Germany D - 12157 Berlin , Bismarckstr. 9
phone: +49 30 / 8 21 69 79 , fax: 8 22 00 28
*

Jeschke, Van Vliet
Germany D - 10117 Berlin , Lehrter Str. 57 , Haus 1
phone: +49 30 / 22 66 77 00 , fax: 22 66 77 01 99
*

Dr. Irene Lehr Kunstauktionen
art-auctionhouse
Germany D - 10629 Berlin , Sybelstr. 68
phone: +49 30 / 8 81 89 79 , fax: 8 81 8 95
**

Ostdeutsche Kunstauktionen
art-auctionhouse
Germany 10247 Berlin , Bänschstr. 35
phone: +49 30 / 42 85 20 00 , fax: 42 85 20 02
**

Auktionshaus Quentin
art among other
Germany D - 10789 Berlin , Rankestr. 24
phone: +49 30 / 21 01 83 72 , fax: 21 01 83 70
*

Villa Grisebach Auktionen GmbH
art-auctionhouse - 19.-21. century
Germany D - 10719 Berlin , Fasanenstr. 25
phone: +49 30 / 88 59 15-0 , fax: 88 24 14 5
*

cities in Germany countries Revision 23.08.2019 home